Regulament Oficial de funcţionare al
Programului de Fidelitate Global Medical Solutions 

SECTIUNEA 1. Organizator

Acest program de fidelitate este creat şi operat de către Global Medical Solutions SRL , persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, blvd. Al. I. Cuza, nr. 44, parter, ap. 1, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/6366/2010, CUI RO 27093109.

SECTIUNEA 2. Conditii de participare

Participant sau Membru VIP – orice persoană fizică sau juridică, care a împlinit 18 ani cel târziu în ziua înscrierii, de cetăţenie română sau străina, ce manifestă interes faţă de Programul de fidelitate Global Medical Solutions SRL.

Eliberarea cardului se face doar dupa completarea cu majuscule a tuturor campurilor formularului de aderare.

SECTIUNEA 3. Obtinerea cardului de fidelitate Samsung Medical

Cardul poate fi obtinut de la sediul Global Medical Solutions SRL sau de la reprezentantii companiei dupa completarea formularului de aderare.

SECTIUNEA 4. Beneficii

Cardul de fidelitate Samsung Medical ofera urmatoarele beneficii:

  1. Reducere 30% din taxa de participare la orice eveniment organizat de Global Medical Solutions SRL.
  2. Informaţii cu privire la ultimele tehnologii dezvoltate,ce fac obiectul de activitate al Global Medical Solutions SRL, sau la planul promoţional trimise în avans Participanţilor la Programul de Fidelitate;
  3. Prioritate în testarea gratuită a produselor;

4 Prioritate la înscrierea la workshop-urile şi evenimentele cu caracter medical organizate exclusiv de Global Medical Solutions SRL;

  1. 10% reducere la reînnoirea contractului de service, pentru extensia garanţiei;
  2. Discount la următoarea achiziţie, în baza istoricului cumpărăturilor efectuate până la momentul noii achiziţii, ce variază în funcţie de valoarea cheltuită până la momentul noii tranzacţii.Mecanismul este acesta:

– dacă până la momentul achiziţiei unui echipament nou Participantul a cumulat în Cont o valoare cheltuită cuprinsă între 0 şi 35 000 de euro, obţinută din achiziţia de produse şi/sau servicii de la Global Medical Solutions SRL, discountul acordat este de 15% din valoarea noului echipament;

– dacă până la momentul achiziţiei unui echipament nou Participantul a cumulat în Cont o valoare cheltuită de peste 35.000, obţinută din achiziţia de produse şi/sau servicii de la Global Medical Solutions SRL, discountul acordat este de 20% din valoarea noului echipament;

Valoarea cheltuită cumulată se păstrează pe toată durata de desfăşurare a programului de fidelitate;

Valoarea cheltuită cumulată se înregistrează în Contul Participantului doar pentru tranzacţiile efectuate în numele titularului Cardului, însemnând achiziţii de produse şi/sau servicii de la Global Medical Solutions S.R.L.

Suma cheltuită din Contul Participantului, în baza căreia se aplică discountul pentru achiziţia de echipamente noi, nu are valoare financiara.

Valoarea acumulată pe un card nu este transferabilă. Global Solutions SRL îşi rezervă dreptul de a anula valorile acumulate sau discounturile oferite, dacă acordarea acestora s-a efectuat datorită unei erori.

SECTIUNEA 5. Deteriorarea, pierderea sau furtul cardului de fidelitate şi înlocuirea acestuia.

În cazul în care cardul de fidelitate este pierdut, furat, uzat sau deteriorat, acesta va putea fi înlocuit gratuit cu un nou card, iar beneficiile acumulate vor fi disponibili pe noul card.La eliberarea unui nou card va trebui sa completati din nou formularul de card.

SECTIUNEA 6. Durata programului de fidelitate

Programul începe în data de 15 august 2018 şi are o perioadă de desfăşurare nelimitată.

Global Medical Solutions SRL îşi rezervă dreptul să hotarască în orice moment încetarea programului sau modificarea acestuia. Înştiinţarea referitoare la încetarea programului va fi publicată de Global Medical Solutions SRL cu cel puţin 30 zile înainte de data încetării programului, pe site-urile www.samsungmedical.ro sau pe pagina oficială de Facebook www.facebook.com/samsungmedical.ro.

SECTIUNEA 7. Protecţia datelor personale

Prin semnarea formularului de înscriere, participantul îşi exprimă consimţământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a Global Medical Solutions SRL, precum şi pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii conform programului de fidelitate, în scopuri statistice, pentru acţiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la Global Medical Solutions SRL.

SECTIUNEA 8. Serviciul de relatii cu clientii

Pentru orice informatii legate de obtinerea, utilizarea sa reinnoirea cardului de fidelitate Samsung Medical, participanţii se pot adresa la numarul de telefon +40 752 962 688 sau la adresa de e-mail marketing@smgultrasound.ro.

 

Descarca formularul de înscriere